Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"ДОР"

 
від Dovidka.info та МінРеінтеграції Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини _________________

Методична робота в ліцеї

Основним шляхом розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів, активізації їх творчого потенціалу, формування здатності швидкого адаптування до сучасних умов функціонування загальноосвітніх закладів є належним рівнем організована і проведена методична робота з педагогічними працівниками.      

 Методична робота в закладі – це цілісна система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу, яка ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки, враховує найкращій педагогічний досвід та конкретні результати аналізу навчально-виховного процесу в закладі.

 На сьогодні головними завданнями методичної роботи в ліцеї є:

-      робота над провідною науково-методичною проблемою області;

-      робота над педагогічною проблемою закладу «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості ліцеїста - майбутнього захисника Вітчизни»;

-      впровадження педагогічних інновацій, що дають позитивний результат в навчально-виховній та управлінській діяльності;

-      поглиблення та розширення філософсько-педагогічних знань вчителів ліцею з питань сучасної освіти в Україні;

-      створення сприятливих умов для безперервного підвищення фахової майстерності педагогічних працівників ліцею;

-      створення комп’ютерної підтримки викладання навчальних предметів;

-      розвиток творчого потенціалу кожного педагога та педагогічного колективу в цілому.

 Для виконання завдань методичної роботи в закладі створено методичну службу, яка включає наступні елементи:

-         Педагогічна рада – колективний орган управління методичною роботою;

-         Адміністрація ліцею – планує і організує науково-методичну роботу в ліцеї, створює необхідні умови для підвищення теоретичного рівня, кваліфікацій педпрацівників, визначає основні проблеми, над якими працює педколектив, координує діяльність ланок методичної служби;

-         Методична рада – бере участь в організації плануванні і проведенні методичної роботи в закладі;

-         Методичний кабінет – це творча лабораторія для зростання педагогічної майстерності вчителя. Методична рада методичного кабінету - бере участь в організації та проведенні методичної роботи в закладі;

-         Предметні методичні комісії – організують і проводять методичну роботу з вчителями-предметниками (за фахом);

-         Творчі групи – працюють над шляхами розв’язання обласної і ліцейської проблем та забезпечують впровадження в практику діяльності педагогів напрацьовані ними матеріали;

-         Психолог – психологічне забезпечення методичної роботи;

-         Бібліотекар – інформаційне забезпечення методичної роботи.

 Ліцейські творчі групи працюють за такими проблемами:

-          Група №1 «Роль продуктивних технологій навчання і виховання в розвитку особистості ліцеїста та його соціальної адаптації».

-          Група №2 «Впровадження в навчально-виховний процес і поширення передового педагогічного досвіду».

-          Група №3 «Громадянське виховання ліцеїстів».

 Велику теоретичну і практичну допомогу вчителям у вирішенні основних завдань обласної проблеми надає психолого-педагогічний та методичний семінари.

 В ліцеї функціонує три предметні методичні комісії: фізичної культури та захисту Вітчизни, природничо-математичних дисциплін та суспільно-гуманітарних дисциплін.

 Предметні методичні комісії, як основні структурні підрозділи методичної служби ліцею вирішують завдання по організації і проведенню на високому професійному рівні навчально-виховного процесу, підвищенню фахової майстерності і творчості педагога, поглиблення й поширення їх педагогічних знань, проводять засідання з використанням активних методичних форм: семінари-практикуми, круглі столи, «відкриті мікрофони», панорами ідей, «поділюсь з колегою…» тощо.

 В закладі систематично проводяться предметні тижні. Під час їх проведення використовуються різноманітні форми роботи: захист учнівських проектів, захист творчих робіт ліцеїстів, КВК, інтелектуальні турніри, комп’ютерні презентації з предметів, фестивалі української та англійської пісень, диспути, кінолекторії, нестандартні уроки тощо.

 В ліцеї проводиться психолого-педагогічний моніторинг щодо результативності роботи над проблемою.

 Моніторинг дозволяє відстежувати професійне зростання педагогів, прогнозувати їх подальшу діяльність.

 Значна увага в методичній роботі закладу приділяється розповсюдженню перспективного педагогічного досвіду.

 Кожен педагог закладу ефективно проводить самоосвітню діяльність.

 Значна увага в ліцеї приділяється роботі з молодими та малодосвідченими педагогами.

 З метою надання допомоги вчителю в його професійному зростанні проводиться анкетування, вивчення проблем вчителів щодо якісної підготовки та проведення уроку або позакласного заходу, індивідуальної роботи з учнями. Враховуючи індивідуальні якості, можливості і здібності вчителів, кожного з них залучено до організації і проведення певних методичних заходів.

 

                                                     Структура методичної роботи ліцею

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМООСВІТНЬОЇ РОБОТИ  ВЧИТЕЛІВ

 

АЛГОРИТМ

роботи в ліцеї  з молодими та малодосвідченими педагогами

 

Етапи організації і проведення роботи з  молодими та малодосвідченими педагогами:

 

І.  Підготовчий етап  (вересень листопад першого року роботи)

                      -             адаптація  педагога до специфічних умов роботи   в закладі 

                                                                      заступник начальника ліцею з навчальної роботи

 

-             ознайомлення педагога із особливостями структури та умовами функціонування закладу, посадовими обов’язками, особливостями організації самостійної професійної діяльності педагога

                                                                                           заступники начальника ліцею з навчальної, науково-методичної та виховної роботи

   

-             виявлення рівня готовності педагога до роботи в закладі

                                                                                           заступники начальника ліцею з науково-методичної роботи

 

ІІ. Основний  етап ( перший, другий рік роботи)

 

-            формування майстерності молодого і малодосвідченого педагогами

                                                                                           заступники начальника ліцею з науково-методичної роботи

 

-            самоаналіз і аналіз представниками адміністрації діяльності педагога

 

-            виявлення труднощів в професійній діяльності педагога

                                                                                          заступники начальника ліцею з навчальної, науково-методичної та виховної роботи

 

-            корекція професійної діяльності педагога відповідно специфічних умов навчально-виховного процесу в закладі

                                                                                          заступники начальника ліцею з навчальної, науково-методичної та виховної роботи

 

ІІІ Заключний етап ( третій рік роботи)

 

    Становлення системи роботи молодого педагога, яка характеризується високим рівнем самостійності педагога, творчим підходом до навчально-виховної діяльності.

 

МОДЕЛЬ

методичної підтримки

щодо особистого зростання вчителя

 

 


1
2
3
4
5