Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"ДОР"

 
від Dovidka.info та МінРеінтеграції Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини _________________

УВАГА! Ви повинні це знати

Шановні

майбутні ліцеїсти  !!!!!!

ВИ ПОВИННІ ЦЕ ЗНАТИ!

 

ФІЗИКА

Що таке фізика?

Основні фізичні величини. Одиниці вимірювання в системі СІ.

Скалярні та векторні величини.

Механічний рух. Пройдений шлях, переміщення, траєкторія.

Прямолінійний та рівномірний рух. Швидкість при прямолінійному рівномірному русі.

Прямолінійний нерівномірний рух. Миттєва, середня швидкість. Прискорення. Рівномірний рух.

Криволінійний рух. Швидкість і прискорення при криволінійному русі.

Обертальний рух. Період, частота обертання.

Що таке сила? Рівнодійна сила? Одиниці вимірювання сили.

Основні сили в природі:

сила тяжіння

сила пружності

сила тертя.

Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.

 

МАТЕМАТИКА

 

Таблиця множення

Навички усного обчислення

Дії з дробами з однаковими та різними знаменниками

Дії з десятковими дробами з різними та однаковими знаками

Розподільний та сполучний закони множення

Алгоритм розв’язання  лінійних  рівнянь

Формули розв’язання квадратних рівнянь.

Формули скороченого множення

Множення одночлена на многочлен

Множення многочлена на многочлен

Розкриття дужок, перед якими стоїть знак «-»

Степені та їх властивості

Основні види функцій, їх графіки та властивості

Теорема Піфагора

Прямокутний трикутник:

Співвідношення у прямокутному трикутнику

Теорема синусів та теорема косинусів при розв’язуванні трикутників

Види многокутників та їх властивості

Формули площ многокутників

Формули радіусів вписаного та описаного кіл навколо многокутника

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

Правопис апострофа і м'кого знака

Подвоєння та подовження  приголосних звуків.

Правопис префіксів з-, с-, пре-, при-, прі-.

Спрощення в групах  приголосних.

Правопис слів іншомовного походження.

Велика літера.

Частини мови.

Члени речення.

Просте речення.

Відокремлені члени речення (додатки, однорідні члени речення, означення, обставини,

вставні слова ).

Види складних речень.

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

  1. Структура англійського речення.
  2. Види питальних речень.
  3. Займенники.
  4. Дієслова      TO BE іTO HAVE, їх використання.
  5. Іменники в англійській мові (множина).
  6. Прикметники (ступені порівняння).
  7. Артикль в англійський мові (A/AN, THE).
  8. Часи англійського дієслова (Present, Past, Future Simple, Present, Past, Future Continuous, Present, Past, Future Perfect ACTIVE and PASSIVE).