Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"ДОР"

 
Всеукраїнська школа онлайн Дія. Цифрова освіта.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З

ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

СХВАЛЕНО

 

Рішенням педагогічної ради

Протокол № ____ від___.05.2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Начальник  КЗО « Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» ДОР»

_________________  Віталій ЮРЧЕНКО

 

«_____»_______________року

 

Правила прийому 

до комунального закладу освіти «Криворізький ліцей- інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради»

 у 2023 році

 

 

 

 

 

КРИВИЙ РІГ

2023

Загальні положення

 1. Правила прийому до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі - Правила) розроблені відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою» від 30.06.2021 № 672 та Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом Міністра освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 26.07.1999 року №266/222/363, наказу уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014р. №1/02-14 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211(зі змінами), Постанови Головного державного санітарного лікаря України  від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), Указу Президента  України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», Статуту ліцею, визначають порядок організації відбору вступників до комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради» (далі - ліцею) і порядок проведення вступних випробувань.
 2. Ліцей забезпечує отримання здобувачами освіти повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. Випускники ліцею отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка і рекомендації адміністрації ліцею (з урахуванням результатів навчання та особистих здібностей юнаків та дівчат) для вступу до вищих військових навчальних закладів Збройних сил України та інших військових формувань України.
 3. На конкурсній основі до ліцею приймаються юнаки та дівчата, громадяни України, що закінчили 9 класів на рік вступу, які проживають у межах Дніпропетровської області та здатні за станом здоров'я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних сил, інших військових формувань України, та отримали базову загальну середню освіту в поточному році. За умови наявності вільних місць у конкурсі можуть приймати участь учні, що проживають за межами Дніпропетровської області (в тому числі з Кривого Рогу в кількості, що не перевищує 30% від загального обсягу набору).
 4. Відбір і зарахування до ліцею вступників проводиться на підставі вивчення особової справи юнака або дівчини, за результатами вступних індивідуальних онлайн - співбесід.
 5. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних індивідуальних онлайн-співбесід, перевагу при зарахуванні надається дітям, чиї батьки загинули при виконанні службових обов’язків, дітям-сиротам, позбавлених батьківського піклування, а також дітям військовослужбовців та постраждалим від російсько-української війни.

Порядок відбору вступників

 1. Начальник ліцею:
 • забезпечує заклади загальної середньої освіти матеріалами наочної агітації, що відображають життя ліцею, правила прийому;
 • організовує прийом особових справ у ліцей.
  1. Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується наказом начальника ліцею, який є головою комісії. Заступником голови приймальної комісії ліцею призначається заступник начальника ліцею з навчальної роботи.
  2. На приймальну комісію покладається:
 • прийом та розгляд документів вступників до ліцею й оформлення їх особових справ;
 • конкурс особових справ (критеріями є середній бал документа про освіту*, характеристика, наявність пільг);
 • медичний огляд;
 • організація й проведення вступних індивідуальних онлайн - співбесід;
 • підготовка проекту наказу про зарахування вступників до навчання.
  1. Начальник ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою приймальної комісії ліцею з відбору та прийому кандидатів на навчання й відповідає за своєчасне та якісне комплектування ліцею ліцеїстами, визначає розпорядок дня на період проведення вступних індивідуальних онлайн - співбесід.
  2. До 10 червня 2022 року юнаки та дівчата, які виявили бажання вступити до ліцею, реєструються онлайн (відповідають на питання гугл-форми, яка розміщена на сайті закладу https://klpvfp.dnepredu.com/uk/site/vtup-do-litseiu-2020.html), прикріплюють такі документи:

- особисту заяву вступника (на ім'я начальника ліцею) про бажання навчатися в ліцеї;

- заяву батьків (або осіб, що їх замінюють), у якій указують про згоду юнака навчатися в ліцеї;

- характеристику і табель успішності за 9-й клас (І семестр), засвідчені підписом директора і печаткою закладу загальної середньої освіти;

Начальник ліцею до 15 червня повідомляє юнаків та дівчат про їх зарахування вступниками до ліцею.

Станом на 15 червня 2022 року в закладі повинні бути всі документи (оригінали), які оформлюються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею і складає списки абітурієнтів (додаток 1):

 1. 3 ксерокопії Ідентифікаційного коду абітурієнта.
 2. Заява батьків.
 3. 3 ксерокопії паспорту, ID картки + ВИТЯГ.
 4. 3 ксерокопії свідоцтво про народження.
 5. Автобіографія абітурієнта.
 6. Характеристика зі школи з печаткою.
 7. Табель за І семестр 9 кл. (на екзамені свідоцтво про базову загальну середню освіту оригінал та ксерокопія).
 8. 12 фотокарток 3x4 без головного убору (кожна фотокартка підписана – ПІБ на зворотньому боці).
 9. Довідка про склад сім'ї.
 10. 1 картонна папка із зав'язками, 20 файлів, 2 зошита по 96 аркушів, 2 шт. зошита в клітинку по 18 аркушів, 2 шт. зошита в лінію по 18 аркушів 100 аркушів білої бумаги форматов А4, ручка синього\чорного кольору.
 11. Довідка про непритягнення до кримінальної відповідальності.
 12. Медичну довідку (облікова форма МОЗ України № 086/о);
 13. Медичну картку  амбулаторного  хворого  (облікова  форма МОЗ України  № 025-о) та  вкладний лист на  підлітка  до неї  (облікова  форма МОЗ України   № 025-1/о);
 14. Медичну довідку про зроблені щеплення (облікова форма МОЗ України  № 063/о).
 15. Висновок про проходження рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітини (з 15 років);
 16. Електрокардіограму з розшифровкою.
 17. Загальний аналіз крові й сечі;
 18. Медичну картку амбулаторного хворого.

Організація  вступних випробувань та іспитів

 1. Вступні індивідуальні онлайн – співбесіди проводятся в закладі з 20.06.2022 по 02.07.2022 року.
 2. До початку вступних індивідуальних онлайн – співбесід, 18.06.2022року (за необхідністю), голова приймальної комісії проводить загальні збори з вступниками, їх батьками та особами, що їх замінюють, на яких інформує порядок комплектування першого курсу, організацію та проведення індивідуальних онлайн - співбесід, медичного огляду, перевірки психологічного обстеження вступників, доводить до відома критерії оцінювання індивідуальних онлайн - співбесід із кожної дисципліни.
 3. Вступні випробування передбачають:
  • співбесіди з абітурієнтами із використанням інформаційних технологій (платформа Zoom);
  • фахові вступні випробування: медичний огляд (відповідно до наданих документів), (перевірка рівня фізичної підготовленості в цьому році буде проведена після закінчення воєнного стану в країні);
  • вступні індивідуальні онлайн – співбесіди із загальноосвітніх предметів: математика та українська мова;
  • індивідуальні онлайн – співбесіди з психологом;
  • заповнення Google – форми онлайн.
 4. Вступники, які не надали результатів медичної комісії до вступних індивідуальних онлайн – співбесід, не допускаються.
 5. Результати індивідуальних онлайн - співбесід заносяться спочатку в індивідуальний предметний лист вступника (додаток 2), а потім - до екзаменаційної відомості (додаток 3) цифрами та літерами.
 6. Розклад вступних індивідуальних онлайн - співбесід затверджується начальником ліцею і доводиться до відома вступників не пізніше, ніж за добу в електронному вигляді (посилання на онлайн конференцію). У розкладі вказуються дні проведення, перевірки психологічної підготовленості юнаків та дівчат, індивідуальних онлайн - співбесід з математики та української мови.
 7. Завдання вступних індивідуальних онлайн-співбесід розробляються навчальним відділом відповідно до навчальних програм основної школи.
 8. Співбесіди проводяться у спеціально обладнаних кабінетах у присутності екзаменатора та членів приймальної комісії.
 9. Вступники підключаються для індивідуальних онлайн – співбесід із використанням інформаційних технологій (камера та мікрофон – ОБОВ’ЯЗКОВО).
 10. Вступники, які у призначений час не підключилися до індивідуальних онлайн - співбесід без поважних причин, до співбесіди не допускаються.
 11. При отриманні вступниками оцінки початкового рівня повторні співбесіди не дозволяється.
 12. У разі поважної причини, за відповідною заявою батьків (осіб, що їх замінюють), рішення про перенесення часу індивідуальних онлайн – співбесід приймається приймальною комісією.
 13. На проведення індивідуальних онлайн - співбесід з математики, української мови та співбесіди з психолохом передбачено 7-10 хвилин.
 14. Після проведення індивідуальних онлайн - співбесід екзаменатори озвучують кількість набраних балів одразу після співбесіди.
 15. Результати індивідуальних онлайн - співбесід обробляється екзаменаційною комісією та заноситься в загальну таблицю результатів.
 16. Вступники, які успішно пройшли індивідуальні онлайн – співбесіди, зараховуються до ліцею за конкурсом, відповідно до сумарної кількості набраних балів з української мови та математики.
 17. 24.06.2022 – 25.06.2022 року вступники повинні пройти (заповнити) Google форму «Професійного психологічного обстеження».
 18. З 01.06.2022 по 02.07.2022 року вступники будуть запрошуватись на індивідуальну онлайн – співбесіду з психологом закладу.
 19. Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а потім решти вступників у порядку конкурсного добору (рейтингу).
 20. 06.07.2022 року, після заключного засідання приймальної комісії, начальником ліцею видається наказ щодо успішного складання вступних випробувань вступниками та рекомендації щодо їх зарахування на навчання. Наказ оголошується всім вступникам, їх батькам (особам, що їх замінюють) і працівникам ліцею з використанням інформаційних технологій.
 21. Вступників, яких не рекомендовано до зарахування за результатами індивідуальних онлайн-співбесід, будуть оповіщені особисто членами приймальної комісії.

 

 


 


Додаток 1

 СПИСОК

вступників групи № ___ відібраних для вступу до КЗО «КЛІПВФП»ДОР

приймальною комісією ліцею

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Число, місяць,

рік народження

Короткі

відомості про батьків

Середня арифметична оцінка з усіх підсумкових оцінок за рік з табеля успішності за 9-й клас

Іноземна

мова, яка вивчалася

Дані зі шкільної характеристики (позитивне, недоліки)

1

2

3

4

 

5

 

6

7

Примітка. Список складається в алфавітному порядку.

Голова приймальної комісії_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

СПІВБЕСІДА з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

АБІТУРІЄНТ ___________________________________________________

Дата ________________________________Початок співбесіди________

 

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДІ

 1. .

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦІНКА____________

 

Учитель __________________________________ПІДПИС____________

 

 

Додаток 3

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«КРИВОРІЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО - ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ЛНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № 1

 

 

конкурсного іспиту з УКРАІНСЬКОЇ МОВИ (індивідуальні онлайн – співбесіди)

 

 

ПІБ осіб, які проводили іспит:

Голова комісії _____________

Екзаменатори ______________

____________________________

____________________________

 

ПІБ АБІТУРІЄНТІВ

 

Дата та час проведення

Оцінка

Примітки

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії:                                            _______________________

Члени атестаційної комісії:                                             ______________