Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою"ДОР"

 
від Dovidka.info та МінРеінтеграції Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини _________________

ЗВІТ СТРАТЕГІЯ 2023

 

Звіт

про виконання стратегії розвитку

начальником  комунального закладу освіти « Криворізький ліцей-інтернат

 з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

Дніпропетровської обласної ради»

Юрченком Віталієм Валентиновичем

за 2022-2023 навчальний рік

       Комунальний заклад освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради» є спеціалізованим  закладом освіти  III ступеня, що забезпечує здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти та здійснює профільне навчання і допрофесійну підготовку у напрямку посиленої військово-фізичної підготовки.

       Діяльність навчального закладу протягом звітного періоду 2022-2023 навчального року регламентувалась та була спрямована на виконання вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпропетровської обласної ради та інших нормативних документів, відповідно до вимог чинного законодавства про освіту.    

       Варто зазначити, що освітній процес в ліцеї -інтернаті  у 2022-2023 навчальному році відбувався в умовах воєнного стану спричиненого агресією Російської Федерації. За рішенням Військової адміністрації  освітній процес в ліцеї-інтернаті  здійснювався в дистанційному та змішаному форматі, відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти від 16.10.2020р . Воєнний стан в країні, постійні тривоги,  часткові блекаути  та інші виклики стали  суттєвими факторами, які докорінно змінили умови навчання  в закладі , що вимагало змінювати формат роботи вихователів декілька разів на рік.

Основними завданнями щодо реалізпції стратегії розвитку закладу були:

 • Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства.

 • Забезпечення умов для реалізації прав громадян на отримання освіти за обраним профілем;

 • Створення сучасного освітнього середовища в закладі, безпечних і комфортних умов для навчання, виховання, розвитку та життєдіяльності ліцеїстів та творчої праці співробітників закладу;

 • Розбудова внутрішньої системи якості освіти;

 • Подальше впровадження інформаційно -комунікативних технологій ;

 • Подальше впровадження інноваційних  педагогічних технологій  в освітній процес закладу;

 • Формування цінностей, необхідних для самореалізації здобувачів освіти;

 • Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, майбутніх захисників України;

 • Оновлення матеріально-технічної бази закладу;

 • Зміцнення спортивної бази ліцею - інтернату;

 • Удосконалення системи методичної роботи закладу;

 • Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу;

 • Збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я учасників освітнього процесу;

 • Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному веб-сайті та соціальних мережах;

 • Подальший розвиток моніторингової діяльності закладу;

 • Удосконалення системи виховного процесу в закладі;

 • Удосконалення системи учнівського самоврядування;

 • Удосконалення системи профорієнтаційної роботи в закладі.

 

       Заклад працює 36  рік  і знаходиться в постійному інноваційному пошуку, вдосконалює свою діяльність в напрямку профілізації – посилена військово-фізична підготовка. Засновник та орган управління майном - Дніпропетровська обласна рада. Юридична та фактична адреси Ліцею - 50027, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, 81. 

Термін навчання в ліцеї складає 2 роки (10-11 клас).

Ліцензований обсяг - 350 ліцеїстів. Загальна кількість класів – 10, з них 5 -10-х класів і 5 – 11-х класів. 

Кількісний склад учнів 10-х та 11-х станом на 01.09.2021 року  склав:

 • 10 -ті класи( І рота – 140 ліцеїстів); 

 • 11-ті класи – ( ІІ рота – 165 ліцеїстів);

 •  загальна кількість  - 305 ліцеїстів.

      До структури ліцею-інтернату входять: навчальний корпус №1 (класи для проведення самопідготовки), навчальний корпус №2 (класи для проведення урочної діяльності), лекційний зал з інтерактивною дошкою, спальний корпус (роти розміщені окремо одна від одної), їдальня на 350 місць, медична частина, культурно-спортивний  комплекс (бібліотека з читальним залом, спортивні зали), спортивні майданчики, клубний корпус, паспортизований історичний музей  «Звитяга», стрілецький тир з інтерактивним обладеннням, плац, перехідні галереї, гараж, пральня, КПП.

     В закладі 27 класних кімнат, з них навчальних кабінетів 16 (3 кабінети української мови та літератури, 1 кабінет історії, 1 світової літератури, 2 іноземної мови, 2 математики. 1 фізики, 1 хімії, 1 біології, 1 інформатики, 1 психології, 1  предмету «Захист України», 1 лекційний зал).

     Для забезпечення  профільного навчання в ліцеї обладнаний спортивний зал,  зал боротьби, 2 тренажерних зали (зал для занять кросфітом), тенісний зал, зал  боксу (боксерський зал), гімнастичний спортивний майданчик, 2 волейбольних майданчика, 2 майданчика для міні-футболу, майданчик з вуличними тренажерами, тир, плац.

     Педагоги і учні ліцею мають можливість користуватися сучасним мультимедійним обладнанням, мережею Інтернет.

     Профільність ліцею реалізовувалась через специфічний добовий режим закладу, специфічні умови життєдіяльності учнівського колективу, позаурочної роботи, поглиблене вивчення предметів «Захист України» та «Фізична культура», формування у юнаків під час вивчення навчальних дисциплін таких професійно важливих якостей, як гнучкість, швидкість та критичність мислення, вміння надавати та використовувати розпорядження, об’єктивна самооцінка, витривалість, спритність, рішучість, наполегливість у виконанні завдань, внутрішня мотивація та самодисципліна, повага до людей , терпиме ставлення до критики. Додатково  були внесені зміни до навчального плану та виділено три профілі, а саме: військовий, з поглибленим вивченням презмету «Захист України»; спортивний, з оглибленим вивченням презмету « Фізична культура» та військово – спортивний.  У зв’язку з цим відбувся перерозподіл годин віжповідно до профілів, та введені інтегровані курси «Історія і світ», 

« Прородничі науки».

       Освітня програма ліцею-інтернату задовольняє інтереси і потреби учнів та їх батьків, так як надає можливість випускникам закладу отримати достатню підготовку для успішного складання професійного іспиту з фізичної культури (творчого конкурсу у вишах сектору безпеки і оборони) та зовнішнього незалежного оцінювання  з таких предметів, як українська мова та література, математика, історія України, фізика, іноземна мова, та інших базових дисциплін сертифікати з яких надаються випускниками ліцею для вступу до вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України,  Служби  безпеки України, та інших.

      Я як керівник навчального закладу, здійснював організацію,  контроль та намагався створювати умови для цілодобової безперебійної роботи всіх структурних підрозділів закладу освіти,  реалізації освітньої програми закладу, річного плану роботи ліцею – інтернату, виконання стратегічних завдань, поставлених перед закладом освіти в умовах реформування освітньої галузі,  реалізації загальнодержавної Концепції НУШ,  в умовах небезпеки та воєнного стану.

       На початок   навчальноготоку в ліцеї-інтернаті створено безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу. Відповідно до вимог сьогодення приведені до ладу тимчасові укриття( мають відповідну реєстрацію та акти готовності), кожне з яких може забезпечувати присутність ліцеїстів у закладі цілодобово. Для введення в дію тимчасових укриттів були виконані силами працівників закладу як поточні ремонтні роботи так і підведення води( укриття навчального корпусу №1), забезпечені мінімальним необхідним для проведення занять під час тривог.На початок навчального року спеціально створеною комісією проводиться огляд приміщень, спортивної зали, майданчика і території закладу, складаються відповідні акти технічного стану оснащення та безпечного його використання. Приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування й утримання ЗЗСО. Навчальні кабінети закладу оснащені необхідними меблями, мають педметно-направлене оформлення, завершене підключеня навчальних кабінетів до мережі інтернет. Всі приміщення закладу використовуються раціонально. Щороку проводиться косметичний ремонт приміщень, благоустрій території.  Розроблено ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ      КОНЦЕПЦІЇ  БЕЗПЕКИ НА 2023-2025 рр.,

Окремо слід зазначити про надзвичайну ситуацію військового характеру (атака БПЛА «Герань-2» (Shahid-136)) , яка   сталася  з закладі  02.10.2022 року.

 Наслідками надзвичайної ситуації військового характеру є наступні пошкодження та руйнування:

 1. Шестиповерхова будівля прибудови зруйнована, під завалами цієї будівлі знаходяться залишки автобусу Ford Transit реєстраційний номер АЕ 0430 МХ. 

 2. Під час вибуху, сильної детанації та руйнування прибудови виникла пожежа, яка була ліквідована.

 3. Уламки прибудови пошкодили дах спального корпусу (ліве крило).

 4. У навчальному корпусі № 2 частково пошкоджено уламками дах, вибито 50 металопластикових вікон, є тріщини перестінків.

 5. У навчальному корпусі № 1 мають пошкодження металопластикові вікна.

 

Станом на 30.06.2023 адміністрацією ліцею-інтернату зроблено:

 1. Припинення водопостачання, постачання  електричної енергії та теплової енергії  на корпус прибудови.

 2. Інформування військової адміністрації про подію НС, замовлення вологостійкого армованого матеріалу для закриття пошкоджених вікон,  проведено консультаціну нараду по відновленню покриття даху спального корпусу.

 3. Звернення до голови міської  та районної  комісії ТЕБ та НС та отримані акти візуального обстеження будівель.

 4. Прибирання уламків скла та інших частин будівельного сміття з прилеглої території силами працівників закладу.

 5. Звернення до начальника військової адміністрації міста Кривого Рогу щодо замовлення матеріалів та техніки  для відновлення даху  спального корпусу.

 6. Звернення з позивною заявою до судового експерта  щодо надзвичайної ситуації т отримано висновок експерта з питань будівельно – технічного  дослідження щодо визначення технічного стану об’єкта нерухомого майна  - будівлі прибудови літ Ж-6.

 7.  Звернення з позивною заявою до слідчих органів (відкрито кримінальне провадження № 12022041750000850).

 8. Звернення до ДП «ДПІ «Кривбаспроект», щодо надання рекомендацій по усуненню дефектів та пошкоджень з метою виконання поточного ремонту даху спального корпусу.

 9.  Проведено  поточний ремонт частини даху (ліве крило) спального корпусу у відповідності до рекомендацій ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (без використання бюджетних коштів).

 10. Підготовлені документи та отримане рішення  про списання будівлі прибудови.

 11. Отримана комерційна пропозиція щодо проведення інструментального обстеження будівель закладу з метою визначення проблем після надзвичайної ситуації.

 12. Звернення до голови  Дніпропетровської обласної ради  щодо допомоги з питання демонтажу прибудови та інструментального обстеження інших будівель та виділення коштів на ці потреби.

 13. Організовано роботу з постійного спостереження з фотофіксацією щодо стану аварійного корпусу прибудови.

 14. Отримані акти районної комісії ТЕБ та НС , регіональної комісії ТЕБ та НС щодо віднесення об’єкту до аварійно – небезпечного, який потребує часткового або повного демонтажу.

Роботи в  напрямку  ліквідації наслідків НС ще багато.

 

        Виходячи з вище зазначеного відповідно до стратегічних планів розвитку матеріально-технічної бази  у 2022-2023 році не був завершений капітальний ремонт спортивного майданчику із штучним покариттям. Нажаль,  всім відомі обставини військової агресії з боку росії не дають змогу продовжувати виконання робіт.

      Харчування ліцеїстів в закладі освіти з дотриманням натуральних норм харчування  постанови КМУ № 426 норма №6 ліцеїстська у зв’язку із дистанційною формою навчання не надавалось.

      В закладі освіти регулярно проводяться навчання та інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, про що свідчать записи в Журналах інструктажів, класних журналах. 

       Забезпечується належний стан медичного обслуговування дітей, медичний персонал слідкує за проходженням здобувачами освіти всіх необхідних щеплень та обстежень, оформлюючі відповідні форми для особових справ вступників у ВНЗ сектору безпеки та оборони.

   Протягом навчального року отримано:

-генератор;

 - укомплектовані медичні сумки;

 - ноутбуки ( 2 дітям з малозабезпечених родин; 16 – педагогам).

Систематично проводиться робота по створенню освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації:

 • Оприлюднюються правила поведінки учасників освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини.

 • Організовувано роботу психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу, іншого насильства.

 • Організована системна робота психолога , щодо надання психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу, в найпершу чергу постраждалим від збройної агресії РФ, переселенцям, і іншим; системно проходять психолого – мпедагогічні консіліуми під час адаптаційного періоду 10-ти класників до освітнього процесу в закладі спеціалізованої освіти.

 • Інснує постійна взаємодія з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними  органами, у тому числі залучення їх до заходів із запобігання булінгу, іншому насильству.

       У 2022-2023 році також реалізуються стратегічні завдання щодо системи оцінювання здобувачів освіти. Це вироблені МОН критерії оцінювання з кожного предмету, до кожного виду навчальної діяльності. Здобувачі освіти дізнаються про критерії, правила і процедури, за якими оцінюють їх навчальні досягнення через критерії через усні пояснення учителів перед кожним видом робіт. У закладі освіти використовуються методики самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти, зокрема через освітні платформи Всеосвіта, На урок, ВШО, через тестові опитування та різнорівневі контрольні роботи. Створена та функціонує  система моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти, їх динаміки для використання підвищення якості освіти у закладі, коригування результатів навчання, відстеження особистісного поступу та формування позитивної самооцінки бажання вчитися.

 

Щодо  реалізації стратегії у рамках гендерної рівності:

 У вересні 2022 року, вперше за історію нашого профільного військово-орієнтованого навчального закладу, до дружньої ліцейської родини приєдналось 16 дівчат.  На сьогодні, маючи за плечима   рік  навчання ліцеїсток,  вже можна сказати, що дівчата, нарівні з хлопцями, проходять вишкіл щодо поглибленого вивчення предмету "Захист України" та посиленої фізичної підготовки.

     Спираючись на особистісно - орієнтований підхід до занять з фізичної культури  в закладі забезпечується достатнє для дівчат фізичне навантаження та ефективне формування у них професійно  важливих психофізичних якостей особистості майбутнього офіцера (загальна витривалість, здатність дозувати силові напруження, статична витривалість і стійкість до гіпоксії, сенсомоторна реакція, стійкість до дій метеорологічних факторів навколишнього середовища, оперативне мислення, тощо).

     Спостереження показують, що під час уроків, занять з основ національного спротиву, ліцейських спортивних змагань, місячників національно – патріотичного виховання  дівчата не поступаються хлопцям у стрільбі, у підготовці з основ тактичної медицини, тактичній та інженерній підготовці та іншій навчальній діяльності. Високі лідерські якості дозволяють  дівчатам посідати керівні посади молодших командирів у взводах.  

     Втіленню стратегічних завдань в здійсненні підготовки майбутніх  захисниць України в ліцеї сприяє комплексний підхід в організації освітнього процесу,  формування у ліцеїсток  під час вивчення навчальних дисциплін таких професійно важливих якостей, як гнучкість, швидкість та критичність мислення, об'єктивна самооцінка, витривалість, спритність, рішучість, внутрішня мотивація та самодисципліна, наполегливість у виконанні завдань,  вміння надавати та виконувати розпорядження. 

Щодо рoзвитку пеpcoнaлу тa педaгoгічної діяльніcті педaгoгічних пpaцівників зaклaду ocвіти зазначу, що:

 • Напрацьовуються  необхідні матеріали для  проведення SWOT-aнaлізу педaгoгічнoї діяльнocті педaгoгічних пpaцівників зaклaду ocвіти;

 • Постійно відбувається підвищення pівня кoмпетентнocті, квaліфікaції тa пpoфеcійнoгo poзвитку педaгoгічних пpaцівників;

 • Пройшли підвищення кваліфікації з ІКТ з ортиманням сертифікатів базового, середнього рівнів 36 педагогічних працівники, 6 педагогічних працівників за предметними та фаховими направленостями; 

 • Усі педагогічні працівникі поінформовані про можливість участі  у фахових конкурсах, в т. ч.  Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»;  у конкурсі «Учитель року  2023» у намінації предмету « Захист України» вчитель Наріжний О.І. посів ІІІ місце в обласному етапі, що є вагомим внеском у  підвищенні  особистої фахової майстерності   та роботи ПМК вчителів фізичної культури та предмету « Захист України» вцілому;

 • Виконувалась відповідно плану робота над провідним науково – методичним проектом області  «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості  в освітньому просторі НУШ» та   науково - методичним проектом ліцею «Психолого -педагогічний супровід розвитку самоефективної особистості ліцеїста – майбутнього захисника України»;

 • Створено умови для розроблення і друку педагогами власних методичних матеріалів,  педагогічний колектив прийняв участь у  ХІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2022»; 

 • Відбувається подальше впровадження інноваційних педагогічних технологій в  освітній процес закладу, таких як технології дистанційного навчання та змішаного навчання, робота з впровадженням технологій перевернутий клас, продовжується втілення на уроках та в позаурочній діяльності впровадження  особистісно – зорієнтованих, продуктивних. компетентнісних та здоров’єзбережувальних технологій навчання; 

 • Продовжується робота по створенню персональних портфоліо педагогів,  зібрані матеріали напрацьовані молодими педагогами, розробки відкритих уроків та позакласних заходів ( Цапенко Т.П.), відеоматеріали вчителів предметників при проведенні  пердметних тижнів (системно висвітлювались на сторінці  фейсбук закладу);

 • Систематично відбувається  поповнення  матеріалами методичного кабінету закладу: це і розробки уроків з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання; і рекомендації методичного характеру з викладання предметів та багато інших цікавих розробок;

 • Участь закладу у розробці матеріалів інтелектуального марафону « Обираємо майбутнє разом» станція «Захист України» , отримано подяку Департаменту освіти області.

 • Ведеться робота по удосконаленню системи педагогічного моніторингу з метою прогнозування розвитку творчих можливостей педагогів у відповідності до професійного стандарту, проведено  самооцінювання вчителів у відповідності до професійного стандарту, проаналізовано сильні та слабкі сторони, сплановані заходи з підвищення кваліфікації ;

 • Створено умови для розміщення інформації з питань методичної роботи педагогів  на сторінці фейсбук закладу;

 • Систематично оновлюються  експозиції методичного кабінету «Інноваційні педагогічні технології, що впроваджуються в ліцеї-інтернаті», «Особиста методична проблема вчителя», « Впроваждення обласного та ліцейського науково – методичних проєктів» .

 

Підвищення пpoдуктивнocті ocітньoгo пpoцеcу тa poзвитку ліцеїcтів:


Ocнoвнa метa діяльнocті ліцею – це безпеpеpвний пpoцеc підвищення ефективнocті ocвітньoгo пpoцеcу з уpaхувaнням пoтpеб ocoбиcтocті здoбувaчa ocвіти.

Ліцей намагається cтвopювати вcі умoви для тoгo, щoб pівень cфopмoвaних кoмпетентнocтей, нaбутих здoбувaчaми ocвіти, в мaйбутньoму cтaв гapaнтoм їх oптимaльнoї caмopеaлізaції в пoдaльшoму житті. 

Ocвітній пpoцеc ліцею cпpямовано  нa фopмувaння у випуcкникa ліцею якocтей, неoбхідних для життєвoгo тa пpoфеcійнoгo визнaчення:

• opієнтaції у cучacних pеaліях і підгoтoвленocті дo життя у ХХІ cтoлітті;

• здaтніcть дo caмoвизнaчення, caмopoзвитку, caмoocвіти;

• вільне вoлoдіння деpжaвнo мoвoю;

• нaявніcть життєвoгo дocвіду cпілкувaння, poбoти в кoлективі, під кеpівництвoм, caмocтійнo, з літеpaтуpoю;

• виcoкий pівень ocвіченocті, культуpи, здaтніcть дo твopчoї пpaці, пpoфеcійнoгo poзвитку, зacтocувaння кoмунікaтивних кoмпетентнocтей;

• вільне вoлoдіння кoмп’ютеpoм,  виcoкий pівень культуpи;

• гoтoвніcть дo вибopу пpoфеcії відпoвіднo дo cвoїх здібнocтей тa мoжливocтей, пoтpеб pинку пpaці тa cпецифікaції зaклaду;

• cфopмoвaніcть тpудoвoї тa мopaльнoї життєвoї мoтивaції, aктивнa гpoмaдянcькa і пpoфеcійнa пoзиції.

Проведено роботу щодо:

 • Вдосконалення навчального плану ліцею відповідно до вимог чинного законодавства;

 •  Участь у конкурсному відборі підручників для 10-х класів та відповідне замовлення ;

 • Втрата бібліотечного фонду( внаслідок надзвичайної ситуації) вимагає подальших кроків для його поновлення;

 • Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес ліцею;

 • Розміщення інформації з питань змісту й напрямів профілізації ліцею на веб- сайті закладу;

 • Проведення аналізу працевлаштування випускників з урахуванням профілю ліцею;

 • Удосконалення моніторингу результативності навчальної роботи в ліцеї;

 • Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу в закладі;

 • Удосконалення системи підведення підсумків навчально-виховної роботи в закладі.

 • Розроблено пропозиції, щодо освітнії втрат та освітнвіх розривів: механізми вимірювань та подолання:


Для проведення моніторингу результатів навчання з кожного предмету розробити тести для виявлення прогалин в знаннях.

На початку навчального року провести тестування та скласти плани роботи для ліквідування виявлених прогалин.

Для усунення освітніх втрат з урахуванням виявлених прогалин у знаннях гнучко вносити зміни в календарні плани при вивченні тем та організації повторення.

Кожному вчителю розробити індивідуальні завдання для роботи щодо усунення виявлених прогалин у знаннях учнів та завдань, що сприяють росту знань ліцеїстів з достатнім рівнем знань.

Продумати індивідуальні форми роботи з учнями різних рівнів знань.

Вдосконалити роботу щодо підвищення професійного росту з питань методики роботи у змішаному форматі – участь у вебінарах, конференціях на різних платформах, вивчення питань у спеціальній літературі.

ГОЛОВНЕ – для усунення освітніх втрат не можна допускати розриву дуже важливого ланцюжка – вчитель – учень – батьки. Тому важливо – посилити відповідальність кожного з батьків у навчанні їхньої  дитини.


Для зaбезпечення aкaдемічнoї дoбpoчеcнocті в ліцеї зроблено:

 • Продовжується робота по забезпеченню академічної доброчесності учасників освітнього процесу у відповідності до «Пoлoження пpo aкaдемічну дoбpoчеcніcть»;

 • Зaбезпечено пoінфopмoвaніcть учacників ocвітньoгo пpoцеcу щoдo пpaвил aкaдемічнoї дoбpoчеcнocті;

 • Проводиться інфopмування здoбувaчів ocвіти, педaгoгічних пpaцівників тa бaтьків пpo неoбхідніcть дoтpимaння пpaвил aкaдемічнoї дoбpoчеcнocті в умовах дистанційного та змішаного навчання.

   


Результатом вдосконалення виховного процесу є:


 • Удосконалення системи підведення підсумків навчально - виховної роботи  

 • Запровадження системи рейтингової оцінки індивідуальних досягнень ліцеїстів «Кращій ліцеїст – лідер» та колективних досягнень взводів «Кращій взвод », «Краща рота»

 • Запровадження системи ліцейських ритуалів:

-вручення погон ліцеїстам 1 курсу;

- прийняття Урочистої клятви;

- посвяти у сержанти;

-церемонії  підняття і спуску Державного прапора;

-покладання квітів до Меморіальних дошок загиблим

            випускникам;

-передачі Прапора ліцею від випускників до наступників;

- церемонії прощання із Прапором ліцею;

 • Створення постійно діючої експозиції «У житті завжди є місце подвигу»

 • Розроблено «Положення про заохочення та відзначення ліцеїстів» за спортивні досягнення, творчі здобутки.

Основною метою виховного процесу з ліцеїстами у 2022/2023 навчальному році є формування свідомого громадянина-патріота, людини з активною громадянською позицією, високими моральними якостями та духовними запитами, підготовленого до подальшого навчання у вищих навчальних закладах сектору безпеки і оборони. 

Завдання виховного процесу педагогічним колективом старших вихователів, вихователів, бібліотекарів, педагога-організатора та соціального педагога реалізовуються за напрямками:

- повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу;

- утвердження в свідомості й почуттях ліцеїстів патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

- забезпечення гендерної рівності ліцеїстів юнаків і дівчат у питаннях прав, обов’язків та можливостей під час освітнього процесу, недопущення випадків гендерної дискримінації та формування негативних гендерних стереотипів поведінки під час формування ліцейських колективів;

- підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

- вироблення у ліцеїстів стійкості до негативних впливів, їх стимулювання до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації;

- навчанню навичкам охорони власного життя і здоров'я, порядку дій у разі загрози ракетних, авіаційних і артилерійських ударів, знаходження невідомих вибухонебезпечних пристроїв та перебування поблизу території, яка може бути замінованою;

- допомога у вирішенні проблем адаптації ліцеїстів до навчального закладу в умовах дистанційного навчання;

- тренування психологічної готовності випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;

- об’єднання зусиль педагогічної та громадської спільнот на засадах взаєморозуміння, співробітництва щодо захисту прав та 

свобод, оволодіння ліцеїстами універсальними цінностями та моделями поведінки, які складають основу світової культури

- створення умов для творчого розвитку і реалізації духовного потенціалу кожного ліцеїста за допомогою методик проведення індивідуально-виховної роботи у дистанційному форматі.

Враховуючи практику проведення занять та заходів виховного процесу з ліцеїстами відбулася зміна у порядку діяльності старших вихователів  рот і вихователів взводів за наступними етапами:

I етап- вересень-жовтень 2022 року – проведення заходів виховного процесу за «класичною» схемою, коли з ліцеїстами здійснювалася робота за встановленим розпорядком дня за допомогою ZOOM конференцій, головною метою якого було забезпечення процесу адаптації ліцеїстів 2-ї роти (10-х класів) та тих ліцеїстів 1-ї роти, які вступили до ліцею в 11-х класах; 

ІІ етап- жовтень 2022 року – січень 2023 року – проведення заходів виховного процесу за встановленим розпорядком дня за допомогою ZOOM конференцій, та періодичне залучення ліцеїстів 1-ї та 2-ї рот до участі у заняттях з вогневої і тактичної підготовки щодо виконання задач і нормативів з предмету «Захист України», до яких разом із вчителями предмету долучалися старші вихователі рот і вихователі взводів; 

ІІІ етап- січень – травень 2023 року – проведення заходів виховного процесу за встановленим розпорядком дня за допомогою ZOOM конференцій, та пріоритетне очне залучення ліцеїстів 1-ї та 2-ї рот до участі у заняттях з вогневої, тактичної підготовки, військово-прикладної фізичної підготовки щодо виконання задач і нормативів з предмету «Захист України» як на навчально-матеріальній базі ліцею, так і у басейні «Дитячо-юнацької спортивної школи №1» до яких разом із вчителями предмету та старшими вихователями рот і вихователями взводів долучалися вчителі фізичної культури;

ІV етап- червень 2023 року – безпосереднє проведення заходів виховного процесу за встановленим розпорядком дня та залучення ліцеїстів 2-ї роти (які мали змогу щоденно прибувати до ліцею) до участі у літньому польовому навчальному таборі (занять навчально-польового збору з предметів «Захист України» та фізичної культури).

З урахуванням змін у порядку діяльності старших вихователів  рот і вихователів взводів основні типові заходи виховного процесу у ліцеї  були вчасно та успішно проведені. Вдалося забезпечити виховними заходами вдалу реалізацію освітнього процесу як у 11-х, так і у 10-х класах. 

Окремо слід відзначити особливості організації, планування і проведення заходів виховного процесу, обумовленні обставинами дистанційних форм та факторами російсько- української війни:

 1. До проведення типових заходів суспільно-політичного інформування та «виховних годин» активно залучалися педагог-

організатор О.Топчій, бібліотекарі В.Аверина та С.Чала, представники військових частин та вищих навчальних закладів «сектору безпеки і оборони»;

 1. Поступовий перехід з листопада 2022 року від заочної форми проведення загально ліцейських конкурсів та вітальних

заходів до «очно/ заочної» форми при активному залучені до заходів представників позашкільних освітніх закладів та 

закладів культури міста, громадських організацій, вищих навчальних закладів та підрозділів по роботі із освітніми закладами промислових підприємств регіону (позашкільний освітній заклад «Центр дитячо-юнацької творчості «Сонях»; комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музеї» Криворізької міської ради»; комунальний заклад культури «Центральна бібліотека для дорослих», комунальний заклад культури «Бібліотека-філія для дорослих №10», «Музей російсько-української війни», музей історії Криворізького державного педагогічного університету, відділ розвитку молодіжних проектів та взаємодії з навчальними закладами департаменту соціального розвитку «ПАТ «АрселорМіттал»;

 1. Візуалізація творчого потенціалу ліцеїстів у заочному форматі через участь у міському онлайн-конкурсі «Марафон привітань-2022», поздоровлення конкретних представників педагогічної та ліцейської громад з нагоди пам’ятних дат, професійних свят, перемог та участі у різноманітних культурно-освітніх заходах («виховні заходи» «100 питань професіоналу» із Почесним громадянином міста Кривий Ріг, Заслуженим вчителем України, Заслуженим тренером України Ж.Каруцею, начальником ліцею В.Юрченком, поздоровлення в рамках міського конкурсу привітань із Днем захисників і захисниць України, з Днем української мови і літератури, з 31 річницею Збройних сил України, з Днем педагогічного працівника, з Міжнародним днем боротьби жінок за свої права, з нагоди перемоги у міському конкурсі -фестивалі «Наші таланти тобі Криворіжжя» ліцеїста 24 взводу Б.Большенка);

 2. Залучення до проведення різноманітних культурно-освітніх, військово-патріотичних та спортивних заходів ліцеїстів у

очному та заочному форматах, що дозволило реалізувати цікаві та пізнавальні проекти:

 • проведення занять з домедичної підготовки (тактичної медицини) та практичного виконання стрільб травматичним

боєприпасом у Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університеті внутрішніх справ;

 • проведення занять з домедичної підготовки (тактичної медицини) у навчально-тренувальному центрі тактичної

медицини "КоЛеСо";

 • відвідування виставок та відкриття експозицій, присвячених Дню Українського добровольця та річниці вигнання

нацистських окупантів із Кривого Рога «Кривий Ріг – місто нескорених»  Музей російсько-української війни» Громадської організації «Координаційний Центр допомоги», «Міський історико-краєзнавчий музеї» Криворізької міської ради» та його 3D-відеогалерії; виставковий майданчик Криворізького державного педагогічного університету, комунальний заклад культури «Центральна бібліотека для дорослих»);

 • відвідування виставки фоторобіт «Молодь за безпеку дорожнього руху» та Молодіжної науково-практичної конференції

«Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпека дорожнього руху під час війни і у повоєнний період» у Криворізькому навчально-науковому інституті Донецького державного університеті внутрішніх справ;

 • участь у семінарі (бізнес-грі), який організував відділ розвитку молодіжних проектів та взаємодії з навчальними

закладами департаменту соціального розвитку «ПАТ «АрселорМіттал»;

 • участі у пішохідній екскурсії «Подорож «Історичним ядром» міста» та онлайн-презентації «Козацтво на Криворіжжі»,

які організувало керівництво «Міського історико-краєзнавчого музею» Криворізької міської ради»;

 • відвідування кабінету астрономії та участі в уроці «Зоряне небо», кафедри фізичної географії та геології Криворізького

державного педагогічного університеті для участі у географічному гайті «Геофест»;

 • змагання з бігу на 500 м (ліцеїсти дівчата) і 2000 м (ліцеїсти юнаки) за програмою Всеукраїнського патріотичного забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України";

 • переможна участь у Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді серед збірних команд областей та м. Київ.

 • участь у Чемпіонаті України серед учнів старше 15 років з перетягування канату. 

З метою успішного виконання завдань виховного процесу протягом навчального року були організовані і проведені наступні заходи:

 • загально ліцейські свята: Свято першого дзвоника, Свято останнього дзвоника,  концерти, присвячені Дню працівника освіти, Дню Збройних Сил України, Міжнародному дню боротьби жінок за свої права,  Дню Матері;

 • онлайн-конкурс проектів(відеороликів, презентацій, плакатів) «Нескорені міста України», у рамках «Декади захисників і захисниць України»  - у жовтні-листопаді;

- онлайн-конкурс проектів (відеороликів, презентацій, плакатів і малюнків) «Попередження порушень Правил дорожнього руху»- у листопаді;

 • онлайн-конкурс проектів (відеороликів, презентацій, плакатів) «Поважаємо ЗСУ», присвяченого Дню Збройних Сил України - у грудні;

 • онлайн-конкурс авторського (групового) виконання сучасної української стройової  і маршової пісні «ЗА УКРАЇНУ ТА ЇЇ ВОЛЮ», присвяченого Дню Сухопутних військ Збройних сил України у грудні;

 • «Історичний брейн- ринг «Час історичного вибору» у рамках інтелектуального марафону «Україна–єдина країна» у січні;

- online та offline конкурс дослідницьких робіт «Військова історія мого населеного пункту» у 1-й роті ліцеїстів у січні;

- конкурс декламуванні віршів військово-патріотичної тематики  «Військова слава Криворіжжя» у лютому;

- online та offline конкурс дослідницьких робіт «Військова історія моєї родини» у 2-й роті ліцеїстів у березні;

 • інтелектуальний конкурс (вікторину)  «Що? Де? Коли?» в режимі online та offline у квітні;

- online та offline конкурс сучасної української патріотичної пісні  «Пісні, народжені війною» у квітні.

Новими моментами у реалізації виховних заходів щодо розвитку творчих здібностей ліцеїстів та проведення позакласної роботи з ліцеїстами стали:

1) участь ліцеїстів в міському онлайн-конкурсі «Марафон привітань-2022»: створення творчими групами ліцеїстів разом з педагогом-організатором О.Топчій відеопривітань до Дня захисників і захисниць України (жовтень), до Дня української писемності та мови (листопад), до Дня Збройних Сил України та до Новорічно-Різдвяних свят (грудень);

2) співпраця із спеціалістами комунального закладу «Криворізький історико-краєзнавчого музей»:

- заступником директора музею А.Дроботом, який  разом із педагогом-організатором О.Топчій провів в режимі онлайн-конференції віртуальну екскурсію музеєм в рамках виховного заходуприсвяченого Дню партизанської слави; 

- головним зберігачем фондів музею А.Чубенком, який провів з ліцеїстами 1-ї роти онлайн-презентацію «Козацтво на Криворіжжі».

3)Проведення педагогом-організатором О.Топчій разом з ліцеїстами 2-ї роти виховного заходу «Сто питань професіоналу» із Почесним громадянином Кривого Рогу, заслуженим тренером та заслуженим вчителем України Ж.Каруцею;

4) участь ліцеїстів за ініціативи бібліотекарів В.Аверіної та С.Чалої у тематичних заходах, присвячених вшануванню пам’яті і героїзму військовослужбовців-добровольців, які прославили себе під час повномасштабної збройної агресії російської  федерації проти України, та у засіданні «Мовного клубу» у комунальних закладах культури «Центральна бібліотека для дорослих», «Бібліотека-філія для дорослих №10».

Заслуговує на увагу 

- досвід підготовки педагогом-організатором О.Топчій із залученням ліцеїстів 2-ї роти до участі у міському конкурсі привітань,  та забезпечення проведення майстер-класу по розпису писанок " Великодні мальованки" керівниками гуртків Інною Водяновою та Оленою  Хоружевою із «Центра дитячо-юнацької творчості «Сонях».

- оформлення бібліотекарами В.Аверіною, С.Чалою тематичних виставок, а соціальним педагогом О.Сєргєєєвою  тематичних стендів до Дня української писемності і мови, історичних і пам’ятних дат, військово-професійних свят.

Вихователі взводів систематично проводили роботу у напрямку згуртування колективів на основі громадянського виховання та дотримання ідеї національної єдності України.

Новим позитивним аспектом роботи вихователів стало узагальнення досвіду роботи молодших командирів, кращих ліцеїстів у напрямках навчання, спорті та творчості та його розповсюдження у соціальних мережах, групах батьків і ліццеїстів. 

На достатньому рівні проводилася робота з профорієнтації ліцеїстів щодо подальшого навчання у навчальних закладах сектору безпеки і оборони. Були організовані online-зустрічі ліцеїстів із викладачами Навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ України, Дніпропетровського національного університету внутрішніх справ України, кафедри військової підготовки Українського державного університету науки і технологій (м.Дніпро), представниками кадрових і рекрутських підрозділів Криворізького районного управління внутрішніх справ, 4-го Прикордонного загону Державної прикордонної служби України, Криворізького міського управління Державної служби надзвичайних ситуацій України, Саксаганського і Центрально-Міського районних відділів комплектування і соціальної підтримки м. Кривий Ріг.

Батьківські комітети усіх підрозділів ліцеїстів приймали участь у вирішенні питань щодо профілактики порушень дисципліни і питань безпеки учнів на дорогах міста; профілактики простудних захворювань, питання профорієнтації, підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання; організаційних питань.

Систематичну роботу з батьками проводили старші вихователі та вихователі взводів. Оперативно до батьків доводилась інформація про порушення дисципліни, стан навчання та здоров'я, контролювалось перебування ліцеїстів на заняттях та здійснювався контроль в позаурочний час.


 

Не дивлячись на воєнний стан, дистанційне навчання системно проводилась робота з обдарованими дітьми:

 • Систематичне поповнення ліцейського інформаційного банку даних «Обдарована дитина»;

 • Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми шляхом участі

в семінарах і практикумах;

 • Здійснення особистісно - орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів;

 • Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого - педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • Здійснення психологічного моніторингу з метою виявлення обдарованих учнів;

 • Організовано консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми;

 • Підвищення рівня мотивації учнів як основи успішного навчання;

 • Організація і проведення ліцейських з предметних олімпіад;

 • Підготовка учнів до участі в II етапі предметних олімпіад;

 • Підготовка учнів до участі у спортивних змаганнях різних рівнів;

 • Залучення учнів до виконання  навчальних проектів та творчих робіт;

 • Визначення «Золотої десятки» учнів за результатами навчання;

 • Відзначення переможців та призерів конкурсів, змагань, олімпіад;

 • Окремо хотілось би зупинитись на  участі збірної команди закладу з 02 по 06 травня 2023 року у Чемпіонаті України з військово – спортивних багатоборств з дисципліни «ВІЙСЬКОВО – ПРИКЛАДНЕ СЕМИБОРСТВО», який проходив  на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово – фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Цей вид змагань проводиться з метою удосконалення фізичної підготовленості допризовної молоді до служби у Збройних Силах  України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України  у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах. Основними завданнями проведення Чемпіонату є формування та пропаганда здорового способу життя, підвищення престижу військової служби, виховання морально-психологічної стійкості, почуття патріотизму та колективізму, залучення молоді до систематичних занять військово-прикладними видами спорту, як однієї  з форм підготовки молоді до служби в ЗСУ.  

            Збірна команда Дніпропетровської області, яка була укомплектована виключно  з учнів комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленої військово-фізичної підготовки» ДОР» показала відмінний результат під час змагань та  зайняла за підсумком  ІІ  місце серед 12 команд-учасниць, набравши 35892 очок.

             Змагання Чемпіонату  за характером проводяться як особисто-командні та включають сім видів.  Збірна команда області  посіла призові місця у чотирьох видах із семи, а саме:

 • ІІ місце - біг на 100 м ;

 • ІІ місце - біг на 3000 м; 

 •  ІІ місце - підтягування на перекладині;

 •  ІІІ місце  - плавання.

Переможцями в особистому заліку стали ліцеїсти:

 - Штамбург Дмитро Юрійович – І місце  з бігу на 100м( з результатом 11.3с)

 - Левонович Владислав Ігорович – ІІІ місце з підтягування на перекладині (24 рази).

 

       Склад збірної команди області – це 11 юнаків, учнів 10-11 класів ліцею-інтернату, які  не дивлячись на дистанційну форму навчання під час воєнного стану, продемонстрували якісну підготовку з військово – спортивних видів:

2

№ з\п

ПІБ ліцеїста

Клас

Вчитель ФК

Вчитель ЗУ

1

Штамбург Дмитро Юрійович

11-В

Каруца Ж.Аю

Супрун О.В.

2

Левонович Владислав Вікторович

11-Г

Шпилевий В.В.

Супрун О.В.

3

Кононенко Кирило Олександрович

11-Д

Юрченко В.В.

Мігель І.М.

4

Кулібаба Руслан Ігорович

11-Г

Юрченко В.В.

Супрун О.В.

5

Рясик Андрій Андрійович

11-В

Каруца Ж.А.

Супрун О.В.

6

Наумчак Іван Олексійович

11-В

Каруца Ж.А.

Супрун О.В.

7

Калашнік  Єгор Володимирович

10-Г

Шпилевий В.В.

Наріжний О.І.

8

Кострицьвий Микита Віталійович

10-Г

Шпилевий В.В.

Наріжний О.І.

9

Улітін Владислав Юрійович

10-Г

Князєв В.В.

Наріжний О.І.

10

Рябоконь Богдан Геннадійович

10-Г

Князєв В.В.

Наріжний О.І.

11

Голуб Руслан Ігорович

11-Г

Юрченко В.В.

Супрун О.В.

 

      Таким чином,  спортивні  досягнення, які продемонстрували  ліцеїсти під час Чемпіонату,  підтверджують високу  якість спортивної та військово-прикладної  підготовки допризовної молоді в стінах закладу, засвідчують наполегливу роботу усього педагогічного  колективу комунального закладу освіти «Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» ДОР» та вчителів предметно-методичної комісії «Фізичної культури» та предмету «Захист України»  з обдарованою молоддю та  є  предметом гордості усієї Дніпропетровщини.


 • Також системно ведеться моніторинг результативності роботи предметних комісій з обдарованими учнями;

 • Відбувається розширення співпраці з вузами силових структур країни, системно проходить робота з професійної орієнтації;

 • Проводиться огляд-конкурс «Ліцей має таланти».

 • Список кращих ліцеїстів і  переможців у номінаціях досягнень  за навчальний рік.


 1. У номінації «ЗОЛОТА ДЕСЯТКА НАВЧАННЯ»

1.

1.

Заступник командира 11 взводу віце старший сержант Сергієнко Олександр, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів;  лауреат ліцейського конкурсу «Що? Де? Коли? » ; незмінний ведучій всіх ліцейських урочистих заходів,учасник творчої групи реалізації проєкту інтелектуального марафону « Обираємо майбутнє разом»( станція « Захист України»)

 

2.

2.

Ліцеїст 12 взводу Хараїм Артем, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, переможець ліцейського конкурсу «Історичний брейн-ринг» Учасник радіоолімпіади з фізики - 2023

 

3.

3.

Заступник командира 13 взводу віце старший сержант Штамбург Дмитро, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів та конкурсів, член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році , переможець в особистому заліку в бігу на 100м на Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді учасник проєкту «Весняний STEM -букет 2023»

 

4.

4.

Віце молодший сержант 13 взводу Мацак Олексій, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, лауреат ліцейського конкурсу «Декламування патріотичних віршів «Військова слава Криворіжжя.», учасник проєкту «Весняний STEM -букет 2023» 

 

5.

5.

Віце сержант 14 взводу Бабич Сергій неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів., спорт

 

6.

6.

Заступник командира 15 взводу віце старший сержант Кононенко Кирило, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заході, член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році .

 

7.

7.

Ліцеїст 15 взводу Клочок Руслан, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, переможець  конкурсу «Нескорені міста України», учасник  обласного літературного конкурсу « Розповім про подвиг»

 

8.

8.

Ліцеїст 15 взводу Обриков Андрій, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, переможець  конкурсу «Нескорені міста України»

 

9.

9.

Віце молодший сержант 21 взводу Ісаєва Анастасія, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, володарка «Призу глядацьких симпатій» у  конкурсі декламування патріотичних віршів «Військова слава Криворіжжя», переможниця конкурсу «Поважаєм ЗСУ», активна учасниця міського конкурсу творчих проєктів « Видатні діячі української  державності», активна учасниця  ліцейського конкурсу міні – презентацій з хімії

 

10.

10.

Ліцеїстка 21 взводу Демидова Каріна, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, володарка «Призу глядацьких симпатій» у  конкурсі декламування патріотичних віршів «Військова слава Криворіжжя», лауреат ліцейського конкурса «Військова історія моєї родини »

 

11.

11.

Віце молодший сержант Коновалюк Єлизавета, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, у складі творчого колективу 22 взводу переможниця конкурсу «Пісні народжені війною»

 

12.

12.

Віце молодший сержант 25 взводу Гудок Надія, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, лауреат ліцейського конкурсу « Що? Де? Коли? », активна учасниця STEM – проєкту «Flowers4school»

 
 1. У номінації «ФІЗИЧНИЙ ГАРТ»

13.

1.

Ліцеїст 11 взводу Бойко Данило – Чемпіон Дніпропетровської області з боротьби самбо.

 

14.

2.

Віце молодший сержант 13 взводу Наумчак Іван – член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році учасник проєкту «Весняний STEM -букет 2023».

 

15.

3.

Віце молодший сержант 13 взводу Рясик Андрій – член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році . учасник проєкту «Весняний STEM -букет 2023»

 

16.

4.

Ліцеїст 13 взводу Захарченко Олександр - чемпіон Дніпролетровської області з тхеквандо в особистому та в командному заліку.

 

17.

5.

Ліцеїст 14 взводу Кулібаба Руслан- член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році .

 

18.

6.

Ліцеїст 14 взводу Левонович Владислав- член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році . Бронзовий призер в особистому заліку з підтягування на перекладині на Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді

 

19.

7.

Ліцеїст 14 взводу Матвєєв Нікита – призер Всеукраїнських змагань з кикбоксінгу.

 

20.

8.

Віце сержант 15 взводу Москальов Владислав – кандидат в майстри спорту по дзюдо

 

21.

9.

Ліцеїстка 22 взводу Радюкова Олександра – член збірної команди ліцею з баскетболу, член збірної команди Саксаганського району з баскетболу, переможниця у командному заліку Кубку з баскетболу ім.В.Гурова, учасниця творчого колективу 22 взводу- переможця конкурсу «Пісні народжені війною».

 

22.

10.

Ліцеїст 23 взводу Гончар Єгор – срібний призер Кубку Європи з кікбоксингу, переможець ліцейського конкурсу творчих робіт з «Попередження порушень правил дорожнього руху», учасник проєкту «Весняний STEM -букет 2023»

 

23.

11.

Ліцеїст 24 взводу Калашник Єгор – член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році .

 

24.

12.

Віце молодший сержант 24 взводу Кострицький Микита – член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році , переможець ліцейського конкурсу творчих робіт з «Попередження порушень правил дорожнього руху»

 

25.

13.

Ліцеїст 24 взводу Рябоконь Богдан – член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді у 2023 році .

 

26.

14.

Ліцеїст 24 взводу Голуб Олексій – переможець обласних змагань з боксу

 

27.

15.

Ліцеїст 24 взводу Улітін Владислав – член збірної команди ліцею з військового багатоборства, срібний призер у командному заліку Всеукраїнської спартакіади допризивної молоді у 2023 році .

 
 1. У номінації «ТВОРЧЕ НАТХНЕННЯ»

28.

1.

Ліцеїст 11 взводу Соколов Артур  неодноразовий учасник та номінант загально ліцейських  культурно-освітніх заходів та концертів.

 

29.

2.

Ліцеїст 12 взводу Сергєєв Артем - учасник багатьох ліцейських конкурсів, переможець призу «Глядацьких симпатій» конкурсу декламування патріотичних вірщів «Військова Слава Криворіжжя» Учасник конкурсу читців віршів Ліни Костенко.

 

30.

3.

Ліцеїст 13 взводу Граб Кирило – учасник багатьох ліцейських конкурсів, переможець конкурсу науково-дослідницьких робіт «Військова історія мого населеного пункту», учасник  обласного літературного конкурсу « Розповім про подвиг»

 

31.

4.

Віце молодший сержант 13 взводу Марченко Андрій - переможець конкурсу декламування патріотичних вірщів «Військова Слава Криворіжжя

 

32.

5.

Ліцеїст 14 взводу Трашков Володимир, неодноразовий учасник та номінант загально ліцейських  культурно-освітніх заходів та концертів.

 

33.

6.

Ліцеїст 15 взводу Марченко Антон неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, переможець конкурсу творчих робіт «Нескорені міста України», учасник  обласного літературного конкурсу « Розповім про подвиг»

 

34.

7.

Заступник командира 21 взводу віце молодший сержант  Карий Даніл -  переможець конкурсу декламування патріотичних вірщів «Військова Слава Криворіжжя».

 

35.

8.

Ліцеїст 21 взводу Молодцов Андрій  неодноразовий учасник та номінант загально ліцейських  культурно-освітніх заходів та концертів.

 

36.

9.

Ліцеїст 22 взводу Хаустов Нікіта – переможець конкурсу науково-дослідницьких робіт «Військова історія моєї родини», Учасник конкурсу читців віршів Ліни Костенко

 

37.

10.

Творчий колектив 22 взводу (ліцеїсти Карась Сергій, Плужнік Дмитро, Дяченко Ярослав) – переможці конкурсу « Пісні народжені війною».

 

38.

11.

Ліцеїст 23 взводу Кушка Микола –, неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, переможець «Історичного брейн- рингу», активний учасник міського конкурсу творчих проєктів « Видатні діячі української  державності»

 

39.

12.

Ліцеїстка 23 взводу Колбунова Анастасія  неодноразова учасниця загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів, учасниця інтенсив – практики з фізичної реабілітації  МАН (один день з професором)

 

40.

13.

. Ліцеїст 23 взводу Скоропад Станіслав  Артур  неодноразовий учасник та номінант загально ліцейських  культурно-освітніх заходів та концертів.

 

41.

14.

Ліцеїстка 24 взводу Петрушова Вікторія – переможниця  конкурсу творчих робіт (есе) до 300- річчя Григорія Сковороди.

 

42.

15.

Ліцеїст 24 взводу Большенко Богдан переможець міського конкурсу «Наші таланти тобі, Криворіжжя»

 

43.

16.

Ліцеїстка 24 взводу Данилова Дар'я  неодноразова учасниця загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів та концертів, переможниця конкурсу читців поезії Ліни Костенко 

 

44.

17.

Ліцеїстка 25 взводу Крайня Дар'я неодноразова учасниця загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів та концертів. активна учасниця STEM – проєкту «Flowers4school»

 

45.

18.

Ліцеїст 25 взводу Червоний Олександр  неодноразовий учасник загально ліцейських культурно – освітніх та просвітницьких заходів та концертів.

 

46.

19.

Ліцеїст 24 взводу Кривенок Дмитро – учасник всеукраїнського конкурсу відео – робіт « Я – журналіст»

 
 

 
 

Робота над науково-методичним проєктом «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості ліцеїста – майбутнього захисника України»:

ІІ етап – практичний( подовжено, за рекомендаціями ДАНО)(2022-2023 н. рік)

 • -практичне впровадження технологій компетентністного,  продуктивного дистанційного, змішаного навчання;

 • -системний моніторинг прояву самоефективності ліцеїстів;

 • -вдосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над проблемою;

 • -вивчення ролі ліцейської освіти в розвитку  самоефективної особистості ліцеїста ;

 • -створення атмосфери пошуку, самовдосконалення, саморозвитку;

 • -впровадження в практику роботи вчителів ППД з даної проблеми;

 • узагальнення та експертна оцінка досвіду, його ефективності.


Робота щодо розвитку управлінських ресурсів:


 • Здійснено річне планування та відстеження його результативності відповідно до Стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми закладу. 

 • Щорічно здійснювати самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти.

 • Розподіляються обов’язки та повноваження між адміністрацією закладу освіти для забезпечення ефективного управлінням закладом освіти та вдосконалення якості освітньої діяльності.

 • Створено у закладі систему інформаційного забезпечення (у тому числі електронний документообіг) та автоматизоване середовище для роботи з даними.

 • Створюються умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно-значущих заходів поза межами закладу.

 • Створюється психологічно комфортне середовище, яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри.

 • Оприлюднюється інформаціюя про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах.

 • Систематично  проводиться інформування громадськості міста про діяльність ліцею-інтернату.

 • Продовжується  впровадження інформаційно-комунікативних технологій в управлінський процес закладу

 • Підтримка зв'язків з ВНЗ Міністерства Збройних Сил України та ВНЗ інших силових Міністерств держави

 • Відбувається підтримання зв'язків з іншими ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

 • Створено умови для участі ліцею  в обласних, міських і районних заходах, присвячених відзначенню знаменних дат

 • Проводиться співпраця з ветеранською організацією району, міста

 • Проводиться співпраця з громадськими організаціями району та міста

 • Запровадження сучасного освітнього менеджменту в управління ліцеєм-інтернатом.

 • Раціональне та оптимальне використання матеріальних, матеріально-технічних, кадрових та фінансових ресурсів при управлінні закладом 

 • Створено умови для забезпечення гендерної рівності, підготовка документальної бази та реалізація набору до  ліцею осіб жіночої статі.

 

За для стратегічного розвитку закладу сплановано та розпочато роботу над реалізацією таких проектів : 

 • «Ліцей – толерантне і дружнє середовище, СТОП БУЛІНГ»

 • Ми- патріоти

 • «Обдарована дитина – зірка надії ліцею»

 • Ліцейська дидактика, впровадження інноваційних освітніх технологій

 • Підвищення якості навчання здобувачів освіти

 • Єдиний інформаційний простір.

Таким чином, підводячі підсумки роботи  у 2022-2023 навчальному  році щодо реалізації стратегії розвитку слід сказати, що зроблене дозволяє покращувати і надалі наш ліцей. 

У 2023-2024 навчальному році ми:

 • Продовжимо створювати у ліцеї сучасне освітнє  середовище для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів  особистості й потреб держави, в т.ч. 

 

Провести демонтаж аварійної будівлі прибудови.

Проведення  інструментального  обстеження постраждалих інших  будівель, яке допоможе закладу визначити обсяги  відновлювальних ремонтних робіт.

 • Продовжимо підвищувати  рівень професійної компетентності педагогів;  

 • Продовжимо працювати щодо підвищення рівня начальних досягнень учнів;

 • Продовжимо працювати щодо підвищення якості вихованості здобувачів освіти;

 • Продовжимо працювати щодо створення позитивного іміджу ліцею в соціумі, підвищувати його конкурентоздатність.


 

Начальник КЗО «Криворізький ліцей-інтернат 

з посиленою   військово-фізичною підготовкою» 

Дніпропетровської обласної ради»                                                                  Віталій ЮРЧЕНКО